skip to Main Content
06 – 517 544 98 homeopathiechantal@hotmail.com

Vergoeding

De kosten van een consult worden in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het eigen risico geldt niet voor homeopathie omdat deze kosten niet uit het basispakket maar uit de aanvullende verzekering wordt vergoed. In dit overzicht staat wat uw zorgverzekeraar precies vergoedt.

Door sommige zorgverzekeraars worden aanvullende eisen gesteld om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Chantal voldoet aan alle eisen gesteld door zorgverzekeraars:

  • Lidmaatschap NVKH
  • In bezit van MBK
  • Inschrijving in RBCZ HBO register
Back To Top